How to apply for Tsinghua – from Lars Erik

“Hvordan det var å søke utveksling til Tsinghua uten samarbeidsavtale.Da jeg søkte utveksling skulle alle jeg kjente på utveksling til universiteter som NTNU hadde avtale med. Dette var en selvfølge og de som tidligere hadde søkt utenfor NTNUs avtaler var det bare vage, vandrende historier om. Så da jeg bestemte meg for å gå den…