IPIT Populær Vitenskap Presentasjon

IMG_20180417_111029.jpg
dav

Norge har en økende etterspørsel etter IT-fagfolk. Til tross for positive karrieremuligheter velger ikke mange unge studenter en karriere innen2 IT, på grunn av manglende bevissthet eller fordommer mot IT-yrket. Parallelt med det økende behovet for IT-personell er kontinuerlig utvikling i ferdighetssettet som oppnås av innovasjoner i banebrytende teknologier. Hvordan kan man øke attraktiviteten til å velge en karriere i IT for de unge? Og hvordan fremme Norges aktive deltakelse i den globale utviklingen av kunnskap innen informasjonsteknologi? Dette er noen av de viktigste utfordringene som skal håndteres.
IPIT (internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning innen informasjonsteknologi) har til hensikt å utvikle et høyt synlig internasjonalt konsortium, bestående av verdens ledende institusjoner på området, for å dele beste praksis, bygge og styrke faglig samarbeid innen informasjonsteknologi. IPIT skal bygge videre på resultater fra SFU senter for fremragende utdanning Excited ved Institutt for Datateknologi og Informatikk på NTNU og styrke deres oppdrag for å sette Norge i spissen for nyskapende og internasjonal IT-forskning og utdanning. Professor Letizia Jaccheri er leder for IPIT prosjektet.
IPITs internasjonale partnere er University of Michigan (USA), Tsinghua University (Kina) og Nanjing University (Kina). Partnerskapet varer i tre år. Gjennom gjensidig utveksling av studenter og akademiske ansatte, med co-veiledning av master- og doktorgradsstudenter, workshops og møter, vil IPIT bidra til å fremme felles utvikling, styrke unike og etterspurte kunnskaper, og øke global forståelse for grunnleggende utfordringer innen forskning og utdanning. Samarbeidet vil gi studenter og akademisk ansatte på begge sider et bredt spekter av nye muligheter for å oppnå nyskapende forskning.

IPIT vil bidra til:
a) En langsiktig tilnærming for å styrke internasjonalisering av bachelor-, master-, doktorgradsstudenter;
b) Intensivering av internasjonal forskning innen IT, med spesielt fokus på programvareutvikling og IT-utdanning
vil IPIT oppnå følgende mål:
1) Etablere bærekraftig, langsiktig, strategisk forskning og partnerskap for utdanning med de internasjonale partnerne for å øke synergien og minimere kontorarbeid
2) Øke kvaliteten og populariteten til IDI internasjonale tilbud på Master-nivå og øke antall innkommende studenter
3) Øke antall utgående NTNU-studenter med et endelig mål om 40%
4) Sterkere samarbeid mellom forskere og utdannings – studenter må bli mer oppmerksomme på forskningsprosesser ved å fungere som unge forskere og ta del i eksperimenter.

Gjennom sitt første år har IPIT-prosjektet hatt mange hendelser. Et klart høydepunkt for IPIT i år var kick-offmøtet. Fra 4. til 6. juni fant møtet sted i Trondheim og Ålesund. En gruppe studenter, forskere, professorer og administrativt ansatte fra NTNU og partneruniversitetene presenterte sin forskning og satte dagsorden for de kommende to årene med forskning og samarbeid. Professorene tok også tid til å bli kjent med master- og doktorgradsstudenter for å dele sin kompetanse og erfaring med neste generasjon forskere. Gjennom kick-off-møtet har IPIT etablert som et første skritt et stabilt konsortium av eliteuniversiteter mellom Norge, Kina og USA. Videre forskningsmøter i USA og Kina med fokus på Software Engineering og Computer Science Education vil bidra til å styrke samarbeidet mellom institusjonene.