IPIT Populær Vitenskap Presentasjon

Norge har en økende etterspørsel etter IT-fagfolk. Til tross for positive karrieremuligheter velger ikke mange unge studenter en karriere innen2 IT, på grunn av manglende bevissthet eller fordommer mot IT-yrket. Parallelt med det økende behovet for IT-personell er kontinuerlig utvikling i ferdighetssettet som oppnås av innovasjoner i banebrytende teknologier. Hvordan kan man øke attraktiviteten til…

IPIT Popular Science Presentation

Norway has a growing demand for Information Technology (IT) professionals. Despite positive career prospects, many young students do not choose a career in IT, due to lacking awareness or prejudice towards the IT profession. Parallel to the increasing need for IT personnel, there is a continuous evolution in the skill-set brought about by innovations in…