IOTA

On Friday 26/10 Will Pimenta from IOTA foundation visited IPIT. We presented our project and he presented their plans of developing an hackathlon.

IPIT Populær Vitenskap Presentasjon

Norge har en økende etterspørsel etter IT-fagfolk. Til tross for positive karrieremuligheter velger ikke mange unge studenter en karriere innen2 IT, på grunn av manglende bevissthet eller fordommer mot IT-yrket. Parallelt med det økende behovet for IT-personell er kontinuerlig utvikling i ferdighetssettet som oppnås av innovasjoner i banebrytende teknologier. Hvordan kan man øke attraktiviteten til…

IPIT Popular Science Presentation

Norway has a growing demand for Information Technology (IT) professionals. Despite positive career prospects, many young students do not choose a career in IT, due to lacking awareness or prejudice towards the IT profession. Parallel to the increasing need for IT personnel, there is a continuous evolution in the skill-set brought about by innovations in…